ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούμε...

Χρησιμοποιούμε κατα βάσιν μηχανισμούς σφραγίδας της αυστριακής TRODAT γιατί θεωρούμε πως είναι ποιοτικά ανώτεροι από τους υπόλοιπους οίκους. Παράλληλα όμως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλους οίκους για την κάλυψη των αναγκών σας όπως COLOP & MAXSTAMP

Η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε...

Στη χάραξη σφραγίδας χρησιμοποιούμε μηχανήματα laser. Έτσι επιτυνχάνουμε άριστο αποτέλεσμα και έχουμε την δυνατότητα να σας φτιάξουμε σφραγίδα σε 5 λεπτά.